Údržba DB

Červenec 22, 2021

V Sitel Praha bude probíhat údržba a nasazování změn v databázi na našich webserverech. Předpokládaná délka prací 2 hodiny. Údržba bude probíhat pokud možno bezvýpadkově.